Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18