Veřejná vyhláška – oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek k návrhu územního opatření o stavební uzávěře