Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081