Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území