Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.