Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C)