Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území