Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj