Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území