Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území