Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území