Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3106/10 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území