Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.