Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 ÚP SÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území