Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území