Zápis č. 8/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 24. 5. 2023 + přílohy