Vestavba patra do hasičské zbrojnice

Jedná se o vestavbu patra jako ocelové konstrukce, o rozšíření menších vjezdových vrat do prostoru garáže a o dvě nová okna ve 2.NP. Vestavěné patro bude sloužit jako pomocný prostor s občasným uskladněním materiálu potřebným pro hasiče nebo pro řešení mimořádných událostí. Předání staveniště 18. 9. 2023. Doba výstavby 6 měsíců.