Volby prezidenta České republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil  volbu prezidenta České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Dny konání volby:

  •  pátek 13. ledna 2023
  •  sobota 14. ledna 2023

a v případě 2. kola volby prezidenta ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Volební místosti se otevřou:

  • v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin

Kdo může volit:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. V případném druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na  Úřadu městské části Praha-Újezd ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, úřad městské části seznam v 16:00 hodin uzavře.

 

Volba prezidenta republiky-informace pro voliče

 

Voličské průkazy - informace

 

Žádost o vydání voličského průkazu

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta