Kotlíkové dotace – Praha IV

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 20. 6. 2022 na svém území dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech – IV”, zkráceně nazývaný „Kotlíkové dotace Praha IV”. Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti.

Zahájení příjmu žádostí: 25. 7. 2022 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 v 23:59 hod. včetně

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Podrobné informace naleznete na https://portalzp.praha.eu/kotlikovedotaceIV.

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Kotlíkové dotace - plakát3 MB