Rekonstrukce komunikace Pastevců

V době od 1. 8. 2022 do 14. 10. 2022 bude probíhat avizovaná rekonstrukce komunikace Pastevců. Práce budou rozděleny do dvou etap:

1.etapa bude probíhat od 1. 8. 2022 do 7. 9. 2022. Dojde k úplné uzavírce části komunikace Pastevců v celkové délce 60 m, v úseku od č. p. 521/9 k č. p. 484/8.

2.etapa bude probíhat od 8. 9. 2022 do 14. 10. 2022. Dojde k úplné uzavírce části komunikace Pastevců v celkové délce 110 m, v úseku od č. p. 470/17 k č. p. 473/14.

Objízdná trasa povede přes ulici Studánková,viz situace dopravního značení

Prostor pro zázemí stavby bude v parkovacím místě u č. p. 524/11.

Rozhodnutí o úplné uzavírce části místní komunikace ul. Pastevců