Investiční akce v roce 2017

Rekonstrukce spodní části ulice Ke Mlýnu včetně křižovatky s ulicí Nad Náhonem – březen až duben 2017

Asfaltové cesty na vrcholy Milíčovských kopců a mlatové cesty na vrcholech kopců včetně piknikového místa – červen 2017

Tři nové autobusové zastávky (K Sukovu, Na Formance, Ke Smrčině) – srpen 2017

Zahájení výstavby základní školy Na Vojtěšce – srpen 2017

Nákup štěpkovače – říjen 2017