Investiční akce v roce 2018

Zahájení výstavby hasičské zbrojnice – duben 2018

Výstavba workoutového hřiště v Kateřinkách – červen 2018

Výstavba propojovacího mlatového chodníku mezi Kateřinkami a Újezdem – srpen 2018

Rekonstrukce ulice K Motelu – dokončení – srpen 2018

Kolaudace základní školy Na Vojtěšce – srpen 2018

Repase směrových šipek a orientačních označníků (ulice, služby…) – září 2018

Přisvětlení cyklostezky směrem na Šeberov včetně podchodů pod ZOV a D1 – říjen 2018

Výstavba veřejného osvětlení na cestě vedoucí z nároží ulice Proutěná směrem na Jižní Město – říjen 2018