Rekonstrukce veřejného osvětlení a výměna kabeláže PRE II. etapa sídliště Kateřinky

Po dlouhém vyjednávání se společností PRE, a. s., byly v celé lokalitě na jaře 2020 zahájeny kompletní práce na rekonstrukci rozvodů elektrické sítě. Současně se zahájily práce na výměně stávajícího veřejného osvětlení včetně rozvodů kabeláže. Práce byly dokončeny na jaře 2021.

Rekonstrukce inženýrských sítí v sídlišti Kateřinky