Rekonstrukce inženýrských sítí v sídlišti Kateřinky

V pondělí 12. dubna 2021 byly zahájeny výkopové práce týkající se obnovy kabelů vysokého napětí  a kabelů nízkého napětí v sídlišti Kateřinky – v ulicích Vodnická, Proutěná, Na Křtině a Krajanská. Jedná se o druhou část prací, které v loňském roce nebyly provedeny. Do konce června budou rozvody elektrických kabelů a veřejného osvětlení, včetně umístění nových lamp, dokončeny. Investorem stavby obnovy kabelových rozvodů je firma PREdistribuce, a. s., a dodavatelem prací je firma SEG, s. r. o.  Investorem výměny kabelů a stožárů veřejného osvětlení je hl. m. Praha a dodavatelem prací je firma Elektroštika, s. r. o. V příloze přikládáme „Územní rozhodnutí stavby Proutěná – veřejné osvětlení 2. etapa“ a stanovení přechodné úpravy provozu při předmětných komunikacích včetně dopravně inženýrského opatření. Vlastníci dotčených nemovitostí obdrželi do svých schránek oznámení o zahájení prací včetně kontaktu na odpovědného pracovníka dodavatele.

V červenci naváže na dosavadní práce při obnově kNN a kVN rekonstrukce STL plynovodů a plynovodních přípojek. V příloze přikládáme přehlednou situaci stavebních úprav STL plynovodů v lokalitě ulic Vodnická, Milíčovská, Krajanská a Proutěná a technickou zprávu. Investorem stavby bude Pražská plynárenská, a. s.