Monitoring zápachu

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly Magistrát hl. m. Prahy ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby na území metropole. Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, jehož prostřednictvím mohou ohlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli. 

Vyplněný formulář lze zaslat prostřednictvím: 

Vyplněný formulář, který oznamovatel zašle prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu, zpracuje pověřený pracovník oddělení ochrany ovzduší. Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené v žádosti se porovnají s informacemi o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby se mohly vyřadit neadekvátní stížnosti. Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude možné vytvořit mapu hlášených událostí.

MHMP žádá občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností a tím ke zkreslování dat.

Více informací na webu zapach.praha.eu.

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf MHMP - Formulář monitoring zápachu56 KB