Výstavba protihlukové stěny Újezd

Během letních měsíců roku 2021 byla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zrealizována výstavba protihlukové stěny, která má za úkol ochránit obyvatele  Újezdu před nadlimitním hlukem z provozu dálnice D1. Protihluková stěna celkové délky 446 metrů je 4 metry vysoká, začíná v místě mimoúrovňového křížení Formanské ulice s D1 a končí 28 metrů za stávajícím mostem přes Botič.

Zahájení výstavby protihlukové stěny v km 4,905 – 5,351