Zahájení výstavby protihlukové stěny v km 4,905 – 5,351

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí 15. června 2021 práce na výstavbě  protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 – 5,351, která ochrání zástavbu v Újezdě před nadlimitním hlukem z provozu na dálnici D1. Protihluková stěna celkové délky 446 metrů bude čtyři metry vysoká, bude začínat v místě mimoúrovňového křížení Formanské ulice s D1 a končit 28 metrů za stávajícím mostem přes Botič. Výstavba této stěny si vyžádá i částečnou uzavírku D1, jsou zde opravdu omezené prostorové podmínky.

Uzavírky na D1 jsou povolovány převážně v prázdninových měsících, kdy je podle výpočtů nejmenší provoz. V této době (15.6. – 30.8. 2021) bude také uzavřen podchod pro pěší a cyklisty pod mostem přes Botič.  Zaměstnanec úřadu MČ Praha-Újezd se bude účastnit kontrolních dnů stavby a bude apelovat na zkrácení lhůty této uzavírky, prostor ke zkrácení se tu nabízí, neboť se stavba provádí na tři etapy. Doufáme, že pozitiva z hotového díla převáží ústrky, které budeme muset vydržet během výstavby.

ŘSD ČR je investorem staveb na dálnici D1, v jejichž důsledku dochází k nárůstu intenzity dopravy, a tím i ke zhoršení akustické situace a emisí v obytných domech v blízkosti dálnice D1. V rámci odstranění provozních škod a zmírnění dopadů těchto negativních jevů, i jejich prevence, zainvestuje ŘSD stavbu „protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 – 5,351“. Na tuto stavbu, která bude sloužit jako pasivní ochrana dotčeného území bylo vydáno rozhodnutí stavební povolení č.j. 735_2018_910_IPK_6_Vot ze dne 15.02. 2019 a Povoleni_ZSpJD_Ujezd ze dne 9.02 2021.

 

 

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 jpg situace dopravního značení553 KB