Stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky

Ve čtvrtek 1. července 2021 budou zahájeny stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky. V rámci stavebních prací dojde k částečné uzavírce části ulice Formanská, Vodnická, Krajanská, Na Křtině, Milíčovská a Pod Napětím a k úplné uzavírce ulice Vodnická a Krajanská (křižovatka), Na Křtině, Milíčovská, včetně křižovatky Na Křtině a Milíčovská. Je navržena obchozí a objízdná trasa, viz příloha. Stavební práce budou probíhat od 1. 7. do 25. 7. 2021 a jsou rozděleny do několika etap, ve kterých bude docházet k částečné či úplné uzavírce jednotlivých ulic, viz příloha.  Práce bude provádět společnost Rekomont, a. s., a investorem akce je Pražská plynárenská Distribuce, a. s.