Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu MČ Praha-Újezd za rok 2020

Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2020. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 19. 5. 2021.

Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce ÚMČ Praha-Újezd, na webových stránkách městské části a k nahlédnutí v úředních dnech na úřadu městské části Praha-Újezd.

Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu úřadu městské části do 18. 5. 2021 nebo na ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19. 5. 2021, kde bude závěrečný účet schvalován.