Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 24. dubna 2021 v době od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa:

  • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
  • ulice Ke Smrčině u č. p. 296
  • Formanská u Návesního rybníku
  • ulice Na Vojtěšce