Fotbalový turnaj PRD-CUP 2020

V  sobotu 27. června 2020 se již po  páté uskutečnil v  areálu SK Újezd Praha 4 fotbalový turnaj v  malé kopané s  názvem PRD – CUP. Předchozích ročníků se účastnil větší počet týmů z Průhonic, ale v  rámci dlouholeté rivality se průhonické celky letos odmítly zúčastnit. Po  domluvě s  Oldřichem Bernátkem, hlavním organizátorem turnaje, se snížil počet týmů z  dvanácti na  šest. Turnaj se odehrál v  přátelském duchu. Umístění: 1. místo auto I.S.R., 2. místo Chodov, 3. místo U  Vendyse, 4. místo Dřeváci, 5. místo Újezd a 6. místo Křeslice.