Masopust – 2024

V sobotu 17. února prošel naší městskou částí masopustní průvod. Za slunného počasí jsme se v 10.00 hodin sešli v ulici Studánková. Na valníku taženého koňmi hrála dechovka a na historickém traktoru s vlekem se vezly děti. V průvodu nechyběl řezník, kobyla, smrtka a hlavně medvěd, který si před každým domem, kde připravili občerstvení pro masky, musel zatancovat s paní domu.

Po cestě z Kateřinek do Újezdu jsme zažili mnoho veselých příhod a přítomní si příjemnou atmosféru velice užívali. V odpoledních hodinách dorazil průvod do cíle své cesty, kterým byl sportovní klub v ulici Nad Statkem. Zde řezník porazil kobylu a začala zábava, která trvala do pozdních nočních hodin. Letošní ročník byl opravdu veselý a vydařený. Poděkování patří všem, kteří otevřeli své domy a připravili pro průvod občerstvení a zejména pak panu Šťastnému, nejen za každoroční jízdu traktorem, ale i za zajištění a sponzorování dechovky.