Setkání se seniory – jaro 2022

Ve středu 16. března 2022 se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v I. čtvrtletí roku 2022 své životní jubileum. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.