Setkání se seniory – podzim 2021

Ve středu 3. listopadu proběhlo v sále hasičské zbrojnice setkání se seniory, kteří oslavili ve 2. pololetí letošního roku významné životní jubileum.  Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.