Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a do Zastupitelsva MHMP

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022 Sb. ze dne 5. dubna 2022 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, byly vyhlášeny volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, byly stanoveny dny jejich konání na pátek a sobotu 23. a 24. září 2022.

Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd

Zápis o výsledku voleb do Zastupitestva městské části Praha-Újezd

Obecné informace o volbách na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha-Újezd a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Volební právo občanů jiných členských států EU

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A TOP 09
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Počet zastupitelů MČ Praha-Újezd na volební období 2022-2026
Potřebný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů podávajících kandidátní listinu pro volby do ZMČ Praha-Újezd v roce 2022