Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
15.6.202122.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
15.6.202123.6.2021

Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd

ÚMČ Praha-Újezd
14.6.202113.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081

MHMP
7.6.202123.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP
7.6.202129.6.2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace nového dopravního značení při komunikaci NN 3667, parc. č. 265/400 v k. ú. Újezd u Průhonic, u č. p. 439/52

MČ Praha 11
31.5.20217.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
31.5.20217.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

MHMP
31.5.20217.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
24.5.202115.6.2021

Oznámení – zahájení společného řízení „Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd – etapa 0022 Proutěná – III. Etapa“ Praha, Újezd, Proutěná.

MČ Praha 11
24.5.202130.6.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3344/19 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP

Archiv úřední desky