Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
25.3.202116.4.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – nové dopravní značení při ul. Formanská

MČ Praha 11
25.3.20219.4.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při komunikaci ul. Formanská – osazení přechodného značení

MČ Praha 11
22.3.20217.4.2021

Zamítnutí odvolání – stavba č. 40555 Zaokruhování vodovodního řadu Praha východ

MHMP
16.3.20211.4.2021

Stanovení místní úpravy provozu – Vodnická, Krajanská, Proutěná, Na Křtině

ÚMČ Praha 11
9.3.202118.3.2021

Pozvánka a návrh programu zasedání ZMČ Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd
8.3.202124.3.2021

Seznámení s podklady rozhodnutí – stavba „LŘD okolo Prahy“

Ministerstvo dopravy
3.3.202125.3.2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu -realizace nového dopravního značení, při komunikaci Pod Formankou

MČ Praha 11
19.2.202117.3.2021

Zápis č. 30/2021 ze zasedáni ZMČ Praha – Újezd dne 17. 2. 2021

ÚMČ Praha-Újezd
19.2.20211.4.2021

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j.: 167 EX 4257/14-470

Exekutorský úřad Praha 10
9.2.202118.2.2021

Pozvánka na 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha-Újezd dne 17. února 2021

ÚMČ Praha-Újezd

Úřední deska