Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
14.6.202223.6.2022

Pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

ÚMČ Praha-Újezd
6.6.202217.6.2022

Veřejná vyhláška – OOP stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci II. třídy ul. Formanská

MČ Praha 11
1.6.202223.6.2022

Zápis č. 43/2022 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2022 včetně příloh

ÚMČ Praha-Újezd
1.6.202217.6.2022

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 416/10 v k. ú. Újezd u Průhonic

ÚMČ Praha-Újezd
27.5.202213.6.2022

Oznámení o zahájení společného řízení – Novostavba 28 rodinných domů včetně přilehlé infrastruktury, PARK ÚJEZD 4 Praha, Újezd

MČ Praha 11
24.5.20229.6.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu OOP o stanovení místní úpravy provozu na POZK a výzva k uplatnění připomínek.

MČ Praha 11
17.5.202226.5.2022

Pozvánka a návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd
9.5.202225.5.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení OOP snížení zatížitelnosti mostní konstrukce na komunikaci ul. Formanská, most X697 (přes dálnici D1)

MČ Praha 11
9.5.202225.5.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích, osazení nového dopravního značení „Bytový dům Formanská.

MČ Praha 11
9.5.202220.5.2022

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, osazení přechodného dopravního značení za účelem akce „Den bez aut“.

MČ Praha 11

Úřední deska