Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
16.11.202328.11.2023

OOP stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Formanská, Ke Mlýnu, K Sukovu, parc. č. 397

MČ Praha 11
16.11.202328.11.2023

OOP stanovení přechodné úpravy provozu – ul. Studánková, Praha 4

MČ Praha 11
14.11.202323.11.2023

Pozvánka a návrh programu jednání 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd
8.11.202324.11.2023

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení – pro stavbu „LŘD okolo Prahy“

Ministerstvo dopravy
1.11.20234.12.2023

Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ul. Formanská, Na Vojtěšce

MČ Praha 11
27.10.202313.11.2023

Oznámení zahájení společného řízení na stavbu nazvanou „Stavební úpravy rodinného domu a změna využití garáže na kosmetický salón“

MČ Praha 11
23.10.20238.11.2023

Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění odůvodněných písemných námitek a připomínek.

MHMP
23.10.202323.11.2023

Zápis č. 13/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 18. 10. 2023, vč. přílohy

MČ Praha-Újezd
22.10.20237.12.2023

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3257 vlny 16

MHMP
20.10.20236.11.2023

Sdělení CE/81/2023 dotčené osoby – „vyhotovení kopií listin“, týkající se výstavby bytových domů“

MČ Praha 11

Úřední deska