Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
9.7.202120.7.2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místních komunikacích II. a III. třídy, osazení dopravního značení za účelem výkopových prací – úprava STL plynovodů, v rámci akce „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická.

MČ Praha 11
28.6.202114.7.2021

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí ve společném řízení – „LŘD okolo Prahy“

Ministerstvo dopravy
28.6.20219.7.2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu – osazení dopravního značení při místních komunikacích.

MČ Praha 11
28.6.20219.7.2021

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu – osazení dopravního značení při místních komunikacích.

MČ Praha 11
28.6.202114.7.2021

Výzva – vyjádření k podanému odvolání k č.j. MCP11/21/010164/OV/Kš

MČ Praha 11
22.6.20218.7.2021

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 142/2021 – přechodná úprava provozu ul. Formanská, U Komárova, silnice č. III/0037 a cyklostezce č. 11 v Průhonicích

MÚ Černošice
15.6.202122.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
15.6.202123.6.2021

Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd

ÚMČ Praha-Újezd
14.6.202113.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081

MHMP
7.6.202123.7.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP

Úřední deska