Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
29.6.202218.7.2022

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 214/453 v k. ú. Újezd u Průhonic

ÚMČ Praha-Újezd
29.6.202218.7.2022

Oznámení o záměru prodeje pozemku parc. č. 235/88 včetně přílohy

ÚMČ Praha-Újezd
28.6.202211.7.2022

Veřejná vyhláška OOP – Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu.

MČ Praha 11
28.6.202215.7.2022

Veřejná vyhláška – OOP real snížení zatížitelnosti mostní konstrukce X697 – Formanská

MČ Praha 11
28.6.20224.8.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
28.6.20224.8.2022

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 27

MHMP
28.6.20224.8.2022

Oznámení o zahájeném řízení vydání změny Z 3794/29 – opakované veřejné projednání

MHMP
28.6.20224.8.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání Z 3139/12 ÚP SÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

MHMP
27.6.202230.9.2022

Vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro období 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

ÚMČ Praha-Újezd
27.6.202228.7.2022

Zápis č. 44/2022 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 22. 6. 2022 včetně příloh

ÚMČ Praha-Újezd

Archiv úřední desky