Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
14.4.202421.5.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ

MHMP
14.4.202421.5.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP
14.4.202421.5.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů

MHMP
14.4.202421.5.2024

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ

MHMP
12.4.202424.4.2024

OOP – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – komunikace III. třídy ul. K Mostu, Praha 4

MČ Praha 11
11.4.202412.4.2027

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a provoz tenisových kurtů SK Újezd Praha 4

MČ Praha-Újezd
11.4.202412.4.2027

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz fotbalového klubu SK Újezd Praha 4

MČ Praha-Újezd
11.4.202412.4.2027

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz fotbalového oddílu dětí a mládeže SK Újezd Praha 4

MČ Praha-Újezd
10.4.202410.5.2024

VV – zpřístupnění k nahlédnutí předpisného seznamu – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
9.4.20248.5.2024

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Revoluční.

 

 

MČ Praha 1

Archiv úřední desky