Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
22.7.20247.8.2024

Oznámení o zahájení řízení – změna stavby, stanoviska: „Terénní úprava za účelem vybudování parku v k. ú. Újezd u Průhonic

MČ Praha 11
22.7.202423.8.2024

Návrh OOP – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací

MHMP
22.7.20241.8.2024

Výběrové řízení referent(ka) úseku správy majetku a investic – MČ Praha – Slivenec

MČ Praha - Slivenec
21.7.202427.8.2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 42 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

MHMP
21.7.202427.8.2024

Veřejná vyhláška – návrh Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

HMP
10.7.202410.7.2027

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na 2. pololetí roku 2024

MČ Praha-Újezd
9.7.202428.9.2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR

MČ Praha-Újezd
3.7.20241.8.2024

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky MŠ v Průhonicích

OÚ Průhonice
26.6.202429.7.2024

Zápis č. 21/2024 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 19. 6. 2024

MČ Praha-Újezd
25.6.202427.9.2024

Vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro období 1. 1. 2025 do 30. 6. 2025.

MČ Praha-Újezd

Archiv úřední desky