Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
27.11.202321.12.2023

Zápis č. 14/2023 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 22. 11. 2023

MČ Praha - Újezd
22.11.202312.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš
22.11.202318.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš
22.11.202318.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš
21.11.202314.12.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení úředního místa

MČ Praha-Újezd
20.11.202320.11.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace na 1. pololetí roku 2024

ÚMČ Praha-Újezd
20.11.202320.11.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2024

ÚMČ Praha-Újezd
20.11.202318.12.2023

Informace EIA – zveřejnění dokumentace – „ÚJEZD u Průhonic – protihlukový val“

MHMP
19.11.20234.1.2024

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

MHMP
5.11.202312.12.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3428/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP

Archiv úřední desky