Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
24.3.202311.4.2023

Rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu nazvanou: „Stavební úpravy Kateřinského náměstí“

MČ Praha 11
14.3.202330.3.2023

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření

Státní veterinární správa
13.3.202328.4.2023

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.

MHMP
13.3.202328.4.2023

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.

MHMP
9.3.202327.3.2023

Oznámení – zahájení územního řízení na stavbu nazvanou: „Úprava a obnova veřejného osvětlení za domy 50, 52, 54 v ulici Vodnická, Praha, Újezd u Průhonic

MČ Praha 11
28.2.202331.3.2024

Oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet městské části Praha-Újezd a jejích příspěvkových organizací na rok 2023

MČ Praha-Újezd
27.2.20232.6.2023

Vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní a kulturní akce

ÚMČ Praha-Újezd
21.12.202231.3.2023

Oznámení o zveřejnění schválených pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2023

ÚMČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023.

ÚMČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023

ÚMČ Praha-Újezd

Archiv úřední desky