Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
9.5.202315.6.2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14 – Z 3221/14 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
9.5.202315.6.2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
9.5.202315.6.2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 14 – Z 3205/14 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
9.5.202326.6.2023

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

MHMP
27.4.20231.6.2023

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek na zpracování LHP Hl.m. Praha

MHMP
28.2.202331.3.2024

Oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet městské části Praha-Újezd a jejích příspěvkových organizací na rok 2023

MČ Praha-Újezd
27.2.20232.6.2023

Vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA pro sportovní a kulturní akce

ÚMČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023.

ÚMČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023

ÚMČ Praha-Újezd
1.7.20222.7.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 2. pololetí 2022 – SK Újezd Praha 4

ÚMČ Praha-Újezd

Archiv úřední desky