Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
5.11.202312.12.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
5.11.202312.12.2023

Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
30.6.202330.6.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 2. pololetí roku 2023

ÚMČ Praha-Újezd
30.6.202330.6.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace pro 2. pololetí roku 2023

ÚMČ Praha-Újezd
29.5.202330.5.2024

Oznámení o zveřejnění a přístupnosti – závěrečný účet městské části Praha-Újezd za rok 2022

MČ Praha-Újezd
28.2.202331.3.2024

Oznámení o zveřejnění – schválený rozpočet městské části Praha-Újezd a jejích příspěvkových organizací na rok 2023

MČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023.

ÚMČ Praha-Újezd
23.11.202224.11.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace pro 1. pololetí roku 2023

ÚMČ Praha-Újezd
1.7.20222.7.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 2. pololetí 2022 – SK Újezd Praha 4

ÚMČ Praha-Újezd
1.7.20222.7.2025

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 2. pololetí 2022 – SDH Praha-Újezd

ÚMČ Praha-Újezd

Archiv úřední desky