Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
29.3.20225.5.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3516/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

MHMP
28.3.20224.5.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2874/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy.

MHMP
28.3.20224.5.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3790/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
28.3.20224.5.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3791/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

MHMP
28.3.202221.4.2022

Zápis č. 41/2022 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd

ÚMČ Praha-Újezd
22.3.20228.4.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích

MČ Praha 11
15.3.202224.3.2022

Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd
8.3.202214.4.2022

Oznámení o zahájeném řízení o vydání zněny Z 3431/00 ÚP SÚ HMP – opakované veřejné projednání

MHMP
7.3.202229.3.2022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Formanská, stavební odběr fy. Sládek Group, a.s., fy. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

PREdistribuce, a.s.
3.3.202214.3.2022

Veřejná vyhláška – Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu-OOP přechodka

MČ Praha 11

Úřední deska