Veřejná vyhláška – oznámení o celoměstsky významné změně Z 2600/00 ÚPSÚ HMP