Zápis č. 43/2022 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 25. 5. 2022 včetně příloh

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Zápis č. 43/2022 ze zasedání ZMČ dne 25. 5. 20221 MB
2 pdf Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření2 MB
3 pdf Příloha č. 2 - Záznam z jednání o finančním vypořádání302 KB
4 pdf Příloha č. 3 - Výkaz FIN 120 - přehled pro hodnocení plnění rozpočtu67 KB
5 pdf Příloha č. 4 - Výkaz FIN 2-1270 KB
6 pdf Příloha č. 5 - Rozvaha k 31. 12. 202160 KB
7 pdf Příloha č. 6 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 202157 KB
8 pdf Příloha č. 7 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2021118 KB
9 pdf Příloha č. 8 - Přehled o peněžních tocích k 31.12.202153 KB
10 pdf Příloha č. 9 - Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.202153 KB
11 pdf Příloha č. 10 - Přehled o pohyby dlouhodobého majetku k 31.12.202144 KB
12 pdf Příloha č. 11 - Inventarizační zpráva MČ Praha-Újezd575 KB
13 pdf Příloha č. 12 - Rozvaha MŠ Formanská k 31.12.20211 MB
14 pdf Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty MŠ Formanská k 31.12.20211 008 KB
15 pdf Příloha č. 14 - Rozvaha ZŠ Formanská k 31.12.20211 MB
16 pdf Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ Formanská k 31.12.2021900 KB
17 pdf Příloha č. 16 - Rozvaha TSÚ k 31.12.202164 KB
18 pdf Příloha č. 17 - Výkaz zisku a ztráty TSÚ k 31.12.202162 KB
19 pdf Příloha č. 18 - Příloha TSÚ k 31.12.2021136 KB
20 pdf Příloha č. 19 - Příkaz starosty č. 6-2022183 KB
21 pdf Příloha č. 20 - Zápis z valné hromady TSÚ42 KB
22 pdf Příloha č. 21 - Rozpočtové změny k 04-202228 KB
23 pdf Příloha č. 22 - Rozpočtové změny k 05-202229 KB
24 pdf Příloha - Závěrečný účet za rok 2021948 KB