Zápis č. 27/2020 ze dne 2. 12. 2020

  1. Schválení programu zasedání;
  2. Volba ověřovatelů zápisu;
  3. Volba návrhového výboru;
  4. Úpravy rozpočtu k 11/2020