Zápis č. 26/2020 ze dne 18. 11. 2020

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. ZŠ Formanská – žádost o posílení finančních prostředků na mzdy;
 5. ZŠ Formanská – schválení odpisového plánu na rok 2020 (bod doplněn do programu);
 6. Záměr pronájmu společenského sálu na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022;
 7. Žádost o zařazení nového tržního místa;
 8. ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň – schválení vypsání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace;
 9. SCORTEN – odkoupení pohledávky a ukončení právního sporu;
 10. Schválení cenové nabídky na rekultivaci pozemku pro květnatou louku (bod doplněn do programu);
 11. Dotazy a náměty;
 12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 25/2020;
 13. Různé
  a) termín zasedání ZMČ – 16. 12. 2020
  b) návrh na změnu zásad pronájmu společenského sálu Vodnická