ZPRAVODAJ č. 1/2024

Vážení spoluobčané,

dne 25. března 2024 vyšlo v letošním roce 1. číslo Zpravodaje městské části Praha-Újezd, ve kterém se mimo jiné dočtete o volbách do Evropského parlamentu, zápisech do mateřské a základní školy, plánovaných kulturních akcích, investičních a stavebních akcích, likvidaci odpadů nebo o historii městské části.

https://zpravodaj.munipolis.cz/praha-ujezd/01-2024/