Výlet seniorů – 25. září 2019

Městská část pořádá ve středu 25. září 2019 výlet seniorů na zámek Blatná a do hřebčince Písek. Autobus odjíždí v 6.50 hodin z újezdského náměstí a v 7.00 hodin z Kateřinského náměstí. Návrat předpokládáme okolo 18.00 hodiny na stejná místa. Cena pro seniory s trvalým pobytem v MČ Praha – Újezd činí 200 Kč. Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel: 272 690 692 nebo 737 213 255. Zároveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu.