Dopravní značení zákaz zastavení v sídlišti Kateřinky

V sídlišti Kateřinky byly umístěny přenosné dopravní značky zákaz zastavení. Důvodem je plánovaná výměna, oprava a posílení inženýrských sítí před vlastní rekonstrukcí vozovek. V polovině dubna začne firma Pražská energetika, a. s., opravovat své rozvody a zároveň s touto firmou Magistrát hlavního města Prahy vymění kabeláž a stožáry veřejného osvětlení. Firmy, které budou pro výše uvedené investory práce provádět, jsou v kontaktu a většina nových kabelů se bude ukládat v souběhu do stejného výkopu v totožném termínu. Práce budou probíhat až do měsíce srpna.

V souvislosti s omezeným parkováním v dotčených ulicích bude dočasně povoleno parkování vozidel tam, kde je v současné době povolen vjezd pouze rezidentům (za domy v ulici Proutěná).

V příloze naleznete stanovení přechodné úpravy provozu a situaci dopravního značení.