Kontejnery na bioodpad

V sobotu 22. dubna 2023 budou v době od 13.00 do 16.00 hodin přistaveny kontejnery na bioodpad na tato místa:
– Formanská u Návesního rybníku
– ulice Na Vojtěšce
– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296