Investiční akce v roce 2020

Rekonstrukce dětského hřiště, Vodnická ulice u Milíčovského lesa – únor 2020

Výměna kabeláže rozvodů el. energie firmy PRE, a.s., a kabeláže veřejného osvětlení včetně výměny stožárů v sídlišti Kateřinky (cca ½) – duben až srpen 2020

Instalace stojanů na dezinfekci rukou – červen 2020

Oprava povrchů čtyř propojovacích chodníků vedoucích z sídliště Kateřinky směrem na Jižní Město – červenec až září 2020

Výstavba oboustranné autobusové zastávky Sukovská včetně přechodu pro chodce a adaptační zóny – listopad 2020

Zahájení rekonstrukce rybníka Sukov – listopad 2020

Oprava povrchu cesty podél Botiče včetně průklestu zeleně a odstranění čtyř pařezů z profilu cesty – prosinec 2020

Zahájení úpravy povrchu pod VVN – květnatá louka – prosinec 2020